REGULAMENTO TECNICO E DESPORTIVO DE ENDURANCE 2017