Light - Super Master

Turno 1Turno 1Turno 1Turno 1
Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4
Bateria 1Bateria 2Bateria 1Bateria 2Bateria 1Bateria 2Bateria 1Bateria 2
PILOTOSKARTPPMVPENPPMVPENCLASSPONT ETAPAPPMVPENPPMVPENCLASSPONT ETAPAPPMVPENPPMVPENCLASSPONT ETAPAPPMVPENPPMVPENCLASSPONT ETAPATOTAL
CARLOS MANUEL QUINTAL PEREIRA85XXX114XNC39111XX11347
EUVALDO GUIMARÃES LUZ1247X112XXX2122940
JORGE ESTEVAM BORELLI57290000X3918
JOSE AUGUSTO DIAS816500004712
ANTONIO CARLOS VIEIRA RAMOS17700X210000010
JAIME TEIXEIRA DRUMMOND845600007410
MARCOS KASSARDJIAN540380000008
CYLMAR PITELLI FORTES157000000566
JOSE RAUL GIRONDI18000000655

Penalidades:
Não completado para Carlos Manuel Quintal Pereira: NÃO COMPLETOU 75% DA PROVA (Turno 1, Etapa 2, Bateria 2)

[fechar]   [imprimir]